UTAMA paper products

Londýnská 73/379, 120 00 Praha 2, +420 603 970 627


Nabízíme speciální dvojstěnné kelímky s velmi elegantním designem. Termokelímky Dimple™ mají progresivní tepelněizolační konstrukci, která snižuje jejich povrchovou teplotu a minimalizuje přenos tepla z nápoje na ruku, přičemž si nápoj uchovává optimální teplotu a kvalitu podání. Jsme přímým dovozcem výrobní továrny, proto můžeme nabídnout bezkonkurenčně nejnižší ceny.

Je vhodný pro provozovny s kvalitní kávou, neboť dovoluje servírovat nápoje při vhodné teplotě a s optimální chutí.

Víčka pevně těsní a chrání spotřebitele na cestě před rozlitím nápoje.

Veškeré produkty splňují vyhlášku č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb. Mají atesty vydané Státním zdravotním ústavem.Kontaktní osoba :
Petra Filišteinová
filisteinova@utama.cz tel. +420 603 970 627

UTAMA paper products